Kärllab

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 08:00 - 16:00
fre 08:00 - 14:00

Vita stråket 12

Plan 2

Mellan uppgång H och L.

413 46 Göteborg

Vi är en forskningsenhet och tar emot dig som är patient på kärlkirurgen.

Vid ditt besök hos oss

  • Anmäl ditt besök i kassan på kärl- och thoraxmottagningen.
  • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar forskningssjuksköterskor.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031-342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marlene Hensäter, forskningssjuksköterska
Telefon:031- 342 78 70
E-post: 

Monika Broeren, forskningssjuksköterska
Telefon: 031 - 342 87 82
E-post: 

Klas Österberg, sektionschef