Kärlmottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
21/12 t o m 5/1 mån - fre 07:30 - 13:00
031-3427882 mån - fre 13:00 - 15:00

Vita stråket 12

Plan 2

Mellan uppgång H och L.

413 46 Göteborg

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi tar emot dig som har misstänkta besvär eller konstaterade förändringar i de större pulsådrorna i hela kroppen. Åderförkalkning och aneurysmsjukdom (pulsåderbråck) är de vanligaste orsakerna till att man överväger kärlkirurgi. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta så mycket som möjligt om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom en läkare på din vårdcentral eller annan remittent. Du kan också skriva en egen vårdbegäran/egenremiss.

Vid ditt besök hos oss

Med kärlkirurgi kan man förbättra blodcirkulation i benen, och således förbättra livskvaliteten vid fönstertittarsjuka eller förhindra risken för amputation. Vid pulsåderbråck överväger man förebyggande kirurgi innan pulsåderbråcket har nått en förutbestämd storlek där vi vet att det finns en risk att det kan spricka. En annan stor patientgrupp som vi erbjuder kärlkirurgi till, är patienter med strokesymtom (TIA eller hjärninfarkt), för vilka kan förhindra nya strokehändelser, genom att ta bort den symtomgivande förträngningen i halspulsådern. 

På vår mottagning utreder vi dina besvär, vilket också kan medföra upprepade besök på mottagningen och ytterligare behov av polikliniska röntgenundersökningar. Om det är så att vi rekommenderar kirurgi, efterföljs de primära mottagningsbesöken av ett inskrivningsbesök där du träffar kärlkirurg, narkosläkare, sjuksköterska och vid behov fysioterapeut inför den planerade kirurgin. Då får du även möjlighet att berätta om de förväntningar och önskemål du har inför din operation, så att vi kan försöka besvara och bemöta dessa på bästa sätt.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds både minimalinvasiv endovaskulär teknik samt konventionell öppen kärlkirurgi. Valet av behandlingsform beror på dina individuella behov och förutsättningar, och behandlingen skräddarsys för att nå bästa möjliga resultat för just dig. 

Efter att du har fått din behandling eller operation får du en kallelse för återbesök hos en läkare eller specialistsjuksköterska för uppföljning och sårkontroll.

Som ett av landets största universitetssjukhus har vi många pågående forskningsprojekt, som du som patient kan bli tillfrågad att delta i. Att delta i studier är förstås alltid frivilligt, och påverkar aldrig den vård du får och har rätt till.

På kärlkirurgiska kliniken och i anslutning till den kärlkirurgiska öppenvårdsmottagningen finns kärllaboratoriet där vi bland annat utför gångmattetest, och varifrån majoriteten av alla forskningsprojekt koordineras.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan där du också betalar din patientavgift vid ankomst. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad.
  • Skriv gärna ner frågor du har inför ditt besök och din operation.
  • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.
  • Ta gärna med dig en närstående som stöd.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, fysioterapeut och specialistläkare i kärlkirurgi. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Mona Lisa Jacobsson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 98 12
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Telefon till mottagningen: 031 - 342 78 82
Telefontid: mån till fre 13 - 15  

Mona-Lisa Jacobsson, vårdenhetschef 
Telefon: 031 - 342 98 12
E-post: 

Marcus Langenskiöld, medicinskt ansvarig