Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hemangiom

Kärlmissbildning och Hemangiom

Kärlförändringar som behandlas inom plastikkirurgi på Sahlgrenska sjukhuset delas in i två grupper, hemangiom som är en godartad tumör relaterad till blodkärlen, ett blodkärlsrikt födelsemärke och kärlmissbildningar.

Kärlmissbildningar är medfödda men ger sig inte alltid tillkänna förrän efter några veckor till månader, ibland ännu senare. Kärlmissbildningarna delas in i undergrupper beroende av vilken kärltyp som engageras: de med lågt blodflöde som omfattar kapillära missbildningar (eldsmärken), venösa missbildningar och lymfatiska missbildningar, samt de med högt blodflöde vilka kallas arteriovenösa missbildningar. Det finns även kombinationer av de nämnda och ofta behövs röntgenundersökning för att säkerställa diagnosen.

Observera att smultronmärke eller så kallat "storkbett" inte ska förväxlas med kärlmissbildning och hemangiom. Det är en hudrodnad som består av en samling blodkärl och som visar sig som ett märke på huden hos barn upp till ett år. Det är ganska vanligt och kan finnas vid födseln eller uppstå under barnets första levnadsmånader. De flesta smultronmärken ger inga besvär och försvinner av sig själva.

Före behandlingen

Utredningen av en misstänkt kärlmissbildning börjar med röntgen som vanligen är en magnetkameraundersökning (MR). När diagnosen är fastställd får patienten information om tillståndets natur och olika behandlingsmöjligheter.

Behandling kärlmissbildning

Symptom och allvarlighetsgrad varierar kraftigt inom respektiva grupp och beroende av lokalisation, därför finns ingen standardbehandling. Vissa ytliga kärlmissbildningar lämpar sig för laserbehandling. Andra former av behandling är embolisering och sclerosering som utförs på röntgenavdelningen och dessa behandlingsmetoder ger inga ärr. Venösa och lymfatiska missbildningar behandlas med så kallad perkutan sclerosering, där man via en nål fyller kärlmissbildningen med ämnen som får den att skrumpna och försvinna. Arteriovenösa missbildningar behandlas med embolisering där man via en kateter i ljumsken letar sig fram till missbildningen och stänger av denna genom att fylla de sjuka blodkärlen med så kallad coils eller med lim.

Vissa missbildningar kan avlägsnas kirurgiskt antingen helt eller delvis men det är avgörande var och hur missbildningen växer i förhållande till nerver och muskler. Ofta får man inrikta sig på så kallad symptomatisk behandling, exempelvis kompressionsbehandling. Kirurgi används i enskilda selekterade fall och då ofta i kombination med sclerosering eller embolisering. De flesta ingrepp görs som dagkirurgiska ingrepp i lokalbedövning men beroende av omfattning och lokalisation görs såväl kirurgi som röntgenbehandling även i narkos.

Behandling hemangiom

Vanligtvis har hemangiom en tillväxtfas under första levnadsåret och därefter en tillbakabildningsfas på upp till tio år. Vanligast är att hemangiom sitter i huvud-hals regionen men kan förekomma överallt på kroppen. Utseende och färg kan variera beroende av hur djupt hemangiomet ligger och storleken varierar från millimeterstora till mycket stora. De flesta hemangiom kräver ingen åtgärd alls utan följs upp med regelbundna kontroller. Det kan förekomma kvarvarande vävnad eller ärr efter tillbakabildningsfasen som behöver åtgärdas kirurgiskt.

Endast de hemangiom som växer så de hotar syn, andning, matning och andra vitala funktioner behandlas. I första hand behandlas barnet med betablockerare, en behandling som sköts tillsammans med barnläkare. Endast i undantagsfall krävs operation.

Kirurgisk behandling med hudtransplantat

Hudtransplantation används för att täcka sårytor som är för stora för att sys ihop. Hudtransplantat används både på sårytor som uppstår vid operation, så kallade rena sår och på sår som uppstått efter skada eller dålig sårläkning. Hudtransplantation täcker större sårytor för att påskynda sårläkning och minska sårsmärta. Alla ytliga sårtyper kan transplanteras med undantag av cancersår, aktivt inflammerade vaskulitsår och infekterade sår.


Senast uppdaterad: 2019-05-15 09:30