Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Enheten för organkoordinering

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besöksadress

Bruna stråket 5, plan 6
413 46 Göteborg
Nya Vårdbyggnaden plan 6
Sahlgrenska sjukhuset

Vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning.

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektör och stab Enhet för Organkoordinering
Bruna stråket 5, plan 6
413 45 Göteborg

På Enheten för organkoordinering arbetar sju transplantationskoordinatorer för att organisera alla de aktiviteter som krävs inför en organdonation med efterföljande transplantationer. Transplantationskoordinatorn fungerar som ”spindeln i nätet” under hela donationsprocessen genom att ansvara för handledning och samarbete i medicinska frågor med donatorssjukhuset, mobilisera operations- och transplantationsteam, kontakt med mottagarna, samordna transporter - både flyg- och marktransport samt tidsmatcha donationsoperationen med transplantation.

En enda donator kan innebära skillnaden mellan liv och död samt ge ökad livskvalitet för upp till 10 personer. Transplantation av organ är en väl etablerad verksamhet, och de organ som idag transplanteras är hjärta, lungor, lever, njurar, bukspottkörtel och tarm.  

Enheten har ett nära samarbete med sjukvårdspersonal på 41 intensivvårdsavdelningar i upptagningsområdet:  Västra Götalandsregionen, Norrland, Sydöstra regionen och Island för att på bästa sätt tillvarata organ inför transplantation. Ett samarbete runt organdonation pågår även inom Skandinavien och med Europa.    

Vårt uppdrag innefattar också utbildning av sjukvårdspersonal i hela vårt upptagningsområde.

Välkomna med förfrågan om ni behöver hjälp!

Länk till Donationspärm


Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Elisabeth Forsell, verksamhetsassistet 
Telefon: 031-342 80 82 

Blankett för synpunkter på vården

Vi som arbetar här

Sju transplantationskoordinatorer finns i tjänst årets alla dagar, 24 timmar om
dygnet, för att aktivt arbeta för och med donationsfrågor. Enhetens anställda är legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård och- eller anestesisjukvård.

Ansvariga för mottagningen

Ulrika Nordell

Vårdenhetschef

Markus Gäbel

Medicinskt ansvarig läkare

Senast uppdaterad: 2018-06-11 16:07