Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organdonation

Donation - en förutsättning för transplantation.

En enda donator kan innebära skillnaden mellan liv och död samt ge ökad livskvalitet för upp till 10 personer. Men en transplantation kräver en donator. Detta är något de människor som väntar på transplantation är väl medvetna om. Varje organ och vävnad som transplanteras hjälper en sjuk människa men förbättrar också livssituationen för de som lever nära den transplanterade.

Frågor om organdonation/transplantation är något som ofta berör människor starkt - kanske beror det på att ytterligheterna liv och död tangeras. Många tänker säkert att frågan om man vill donera sina organ efter sin död inte berör dem. Men ingen vet idag vem som kommer att få möjlighet att donera sina organ eller vem som kommer att behöva ett organ. Vad vi vet är dock att behovet av organ för transplantation vida överstiger tillgången.

Varje individ har rätt att besluta över sitt eget liv, detta gäller även vad som skall hända med kroppen efter att man avlidit. Utnyttja den rättigheten! Att ta ställning och meddela sina anhöriga, kanske även registrera sig i donationsregistret via nätet, är något som underlättar för de närstående vid de tillfällen då organdonation blir aktuellt.

Transplantationskoordinatorn

En transplantationskoordinator finns alltid i jour för att organisera och samordna alla aktiviteter som krävs för att organdonation med efterföljande  transplantationer skall kunna genomföras. Transplantationskoordinatorn fungerar som spindeln i nätet genom hela donationsprocessen. Hon ansvarar för handledning och samarbete med donatorsjukhuset, mobiliserar donations- och transplantationsteam, ringer in mottagarna, ordnar alla transporter samt tidsmatchar donationsoperationen med transplantationerna. Att några dagar efter en organdonation få besöka mottagarna och se den glädje över att vara transplanterad är en stark upplevelse. Någon som ville donera sina organ efter sin död gav på så vis denna människa chansen till ett nytt liv.

Så, tag ställning för organdonation och meddela dina närstående ditt beslut! Gåvan av liv är kanske den mest generösa gåvan av alla.   


Senast uppdaterad: 2018-04-23 16:40