Statistik donatorer

Antal avlidna donatorer per miljon invånare i Sahlgrenska sjukhusets upptagningsområde
  2012 2013 2014 2015 2016

Norra regionen - antal/PMI

13/14.8

13/14.7

19/21,5 16/18,0

15/17,0

Sydöstra regionen - antal/PMI

10/10 8/8  10/9,7 11/10,7  9/8,7

VG regionen - antal/PMI

33/19.9

39/23.5

26/14,1  39/22,8 39/21,6 
Island - antal/PMI

3/10

 4/12.5 3/9,1 12/36,4 8/24,2
Totalt i upptagningsområdet inkl. Island* 56/15.6

60/16.7

55/15,2 66/18,2

* 71/17,9

*inkl. fr.o.m. 2016 

Antal avlidna donatorer per miljon invånare i Sverige
  2012 2013 2014 2015 2016

Sverige - antal/PMI

141/14.3

151/15.8 166/17,12 167/16,97 185/18,7

Uppsala - antal/PMI

42/21

34/17 43/21,3 38/19,5 44/19,1

Stockholm - antal/PMI

22/10

26/11.8 41/18,1 43/18,7 46/21,9

Södra regionen - antal/PMI

21/12.4

31/17.2 27/14,3 20/13,7 32/17,7

Göteborg antal/PMI exkl. Island 

56/15.6

60/16.7

55/15,2

66/18,2 63/16,9

 

Antal avlidna donatorer per miljon invånare i Skandinavien
  2012 2013 2014 2015 2016

Sverige - antal/PMI

141/14.3

151/15.8 166/17,12 167/16,9

185/18,7 

Norge - antal/PMI

116/23.2

111/22 116/22,64 110/21,13

107/20,4 

Finland - antal/PMI

107/19.8

95/17.5 120/21,93 126/22,97

132/23,9

Danmark - antal/PMI

73/13.11

58/10.2

79/13,76 85/14,72

89/15,2 


Norra regionen avser:
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län med en befolkningsmängd på 840 696 personer avrundas till 890 000.

Sydöstra regionen avser: Östergötland, Jönköping och Kalmar län med en befolkningsmängd på  1.136 621 personer avrundas till 1.100 000.

VG regionen avser: Västra götalandsregionen + Varberg med en befolkningsmängd på 1.825 047 personer avrundas till 1.800 000.

Island har befolkningsmängd: 329 100 personer avrundas till 329 000.

Totalt  blir det 3.8 miljoner invånare i Sahlgrenska sjukhusets upptagningsområde + 329 000 invånare på Island. Totalen exkl Island kallas inom Sverige för Göteborg. 

Källa: Statistiska centralbyrån 2016 samt scandiatransplant.org 2016.


Senast uppdaterad: 2018-04-26 10:28