Utbildning

Enheten för organkoordinering deltar och anordnar utbildningar inom fältet organdonation / transplantation.

Kurser som utgår från oss: 

EDHEP