Vad menas med medicinskt ändamål?

  • Medicinska forskningsprojekt som syftar till att ta fram bättre behandling för olika sjukdomar, som exempelvis behandling mot diabetes och olika hjärt-kärl sjukdomar
  • Kan också omfatta kvalitetssäkring och utbildning av behandlingsmetoder, ex för olika operationstekniker
  • Forskningsprojekten måste alltid vara godkända av en etisk kommitté

 Organ som kan bli aktuella för annat medicinskt ändamål:

  • Pankreas för ö-cellsutvinning
  •  Lungor

Vävnader och celler som kan bli aktuella:

  • Blod
  • Kärl
  • Trachea / esofagus (preparering av och sammanföras med mottagares stamceller inför tx)
  • Tarmbit (rejektionsmekanismer, skapa konstgjord tarm) 

Källa: SoS


Senast uppdaterad: 2018-04-16 13:22