Donation från avlidna givare

Här finns information riktad till dig som handlägger organdonationer från avlidna givare. Denna information finns samlad i vår Donationspärm.

Alla organdonationer koordineras av vår enhet för organkoordinering, här kan du läsa mer om den verksamheten.


Senast uppdaterad: 2018-04-24 09:11