Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Levertransplantation

Levertransplantationsverksamheten etablerades 1985 och är för närvarande Skandinaviens största, med 80-100 levertransplantationer per år. En stark utveckling har skett sedan början av 2000-talet, med mer än 50% ökning av antalet transplantationer. Samtidigt har ny teknik med delad lever och levande donation tagits i bruk. Sedan flera år är cirka 90% av alla vuxna och 100% av alla barn och ungdomar som transplanterats i livet efter första året. Långtidsresultaten är mycket goda och cirka 70% av patienterna är i livet efter fem år.

Remiss

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot remisser från hela landet för levertransplantation av både vuxna och barn. Utredning och uppföljning görs i nära samarbete med den remitterande kliniken.

Remisser riktade till transplantationsenheten kan ställas till:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Alla remisser bedöms av transplantationshepatolog och målet är att alla patienter kallas för transplantationsbedömning inom 3-4 veckor. Läs mer om levertransplantationsbedömning.

Indikationer

Indikationer för barn och vuxna omfattar både förvärvade och medfödda tillstånd. Vid osäkerhet om indikation för levertransplantation föreligger går det bra att kontakta oss per telefon, brev eller e-post 24 timmar/dygn. Levertransplantationsbakjour finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året och söks via växeln 031-342 10 00.

Utredning

Som hjälp inför utredningen av patienter finns riktlinjer utarbetade i följande PM:  "Checklista för anmälan till levertransplantationsbedömning för inremitterande".

Väntelista

Efter formell hantering vid en transplantationskonferens accepteras eller avböjs patienten för levertransplantation. Accepterande innebär att man sätts upp på väntelista. Väntetider innan levertransplantation varierar men är kort i jämförelse med USA och övriga Europa. Dödligheten på väntelistan har varit låg p g a ett maximalt utnyttjande av organ och etablering av ny teknik som t ex användande av en lever till två patienter samt teknik för levande donation. Under väntetiden håller sig patientkoordinatorn infomerad om patientens aktuella hälsotillstånd och patienten är välkommen att ringa koordinatorn vid behov.
Det är dock önskvärt att inremitterande meddelar patientkoordinatorn (tel. 031-342 70 42 alt. 031-342 60 23) angående större eventuella förändringar i patientens hälsotillstånd samt vid inläggning på sjukhus då det inte alltid går att nå patienten.

Levande donatorer

Läs mer om donation från levande givare

Transplantation

Patienten kallas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset av jourhavande transplantationskoordinator. Transport sker antingen med bil eller flyg beroende på avstånd. Operationstider och blodåtgång varierar men har minskat markant de senaste fem åren. Operationstiden är idag vanligen 4-6 timmar jämfört med det dubbla tidigare.

Uppföljning

Resultatet efter levertransplantation är i hög grad beroende av en bra uppföljning. Som hjälp vid uppföljningen av dessa patienter finns olika PM utarbetade, t.ex. "Levertransplantation - riktlinjer för uppföljning", "Immunosuppression vid levertransplantation". Det finns även en checklista "Kontroll efter levertransplantation" som kan användas vid rapportering till Transplantationsenheten. Uppföljningen sker i regel på hemorten men i nära samarbete med Transplantationsenheten. Standardimmunosuppression består av behandling med

  • Tacrolimus
  • Mykofenolatmofetil

Prednisolon används vid autoimmuna leversjukdomar. I vissa fall görs tillägg av ytterligare läkemedel. Riktlinjer finns nedtecknade angående "Immunosuppression vid adult levertransplantation" och "Immunosuppression vid pediatrisk levertransplantation". Kortversioner med "sammanfattning av immunosuppression vid adult levertransplantation" finns som lathund.

Resultat

Resultaten efter levertransplantation har bättrats markant sedan slutet av 1980-talet. Denna erfarenhet delas med de flesta andra transplantationsenheter världen över. Patientöverlevnaden efter 1 år är idag 90%, vilket är jämförbart med överlevnaden vid njurtransplantation. Rehabiliteringen är också god, en stor del av patienterna har återgått i yrkesverksamt liv efter ett år.

Kontaktuppgifter till Levertransplantationsteamet


Senast uppdaterad: 2018-04-24 08:52