Kontaktuppgifter

William Bennet

Sektionsansvarig läkare - Överläkare

Maria Castedal

Sektionsansvarig läkare - Överläkare

Karin Edlund

Förfrågan om levertransplantationsutredning och väntelista - Sjuksköterska, patientkoordinator
Telefonnummer

Ursula Strand

Förfrågan om levertransplantationsutredning och väntelista - Sjuksköterska, patientkoordinator
Telefonnummer

Tovica Andersson

Förfrågan om levertransplantationsutredning och väntelista - Sjuksköterska, patientkoordinator
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-05-03 10:57