Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

Levertransplantationshepatologi

Sektionen för Transplantationshepatologi har som huvuduppgift att utreda svårt leversjuka patienter inför eventuell levertransplantation (LTx). Remisserna kommer huvudsakligen från Skåne, Blekinge, Halland, Västra Götaland och Norrland, men kan inkomma från hela landet. Vid utredningen tar man ställning till om patienten är i behov av en LTx samt om patienten är i medicinskt skick för ett så stor kirurgiskt ingrepp.

Varje år utreds ca 50 patienter på Transplantationscentrum och ca 30 patienter på avd 69, GAVA, som tillhör medicinkliniken. Antalet inkommande remisser/förfrågningar angående LTx är dock större men efter dialog med inremitterande läkare kan LTx-utredningen ibland avstyras eller skjutas på framtiden. Årligen utförs 60-70 levertransplantationer inom Transplantationscentrum. Vid vår veckovisa leverkonferens presenterar utredande hepatolog utredda patienter där hepatologer, transplantationskirurger, anestesiologer, patient- och transplantationskoordinatorer, sjukgymnaster, dietister, kuratorer deltar. Vid presentation av patienter < 18 år deltar även barnläkare. Beslut angående LTx, eventuellt ytterligare behövlig utredning samt eventuellt behov av kombinerad transplantation med annat organ, vanligen njure fattas.

Vid Transplantationscentrum har hitintills 35 LTx med levande givare utförts. Det är vanligen hepatologen som, vid utredning av leversjuk patient, informerar denna/denne samt anhöriga angående möjligheten till donation av bit av lever från levande givare. Hepatologen utreder även potentiell donator. 

Speciellt viktiga medarbetare vid sektionen är sektionsledarna som vid LTx-utredningarna bokar planerade undersökningar, kallar patienterna samt utgör kontaktpersoner vid förfrågningar från patienterna. Mycket viktiga är även patientkoordinatorerna som är patientens kontaktperson då de satts upp väntelista inför LTx. De håller sig informerade om patientens akutella fysiska och psykiska status. Hepatolog inom sektionen utgör konsult vid vård av patienter på IVA och vårdavdelning, både före och efter transplantation. På mottagningen handlägger transplantationshepatolog framför allt patienter LTx p.g.a. hepatit B och C eller patienter med komplicerande medicinska tillstånd såsom diabetes, IBD, recidiv av grundsjukdom mm. Inom sektionen utvecklas vårdprogram gällande utredning och behandling av leversjukdom/komplikationer till leversjukdom före/efter LTx. Sektionen bedriver även en livlig korrespondens med sjukvårdsinrättningar inom hela landet rörande både LTx oc icke-LTx patienter. Utbildning av personal både inom och utanför den egna avdelningen bedrivs och planer på att öka antalet möten/utbildningar med remissinstanserna finns.


Senast uppdaterad: 2018-11-28 12:37