Kontaktuppgifter

Lars Mjörnstedt

Sektionsansvarig läkare
E-post

Marie Felldin

Överläkare
E-post

Jana Ekberg

Överläkare
E-post

Dorota Polanska Tamborek

Överläkare
E-post

Bodil Englund

Överläkare
E-post

Ulla-Maj Andersson

Förfrågan om njurtransplantationsutredning och väntelista - Patientkoordinator
Telefonnummer
E-post

Ingrid Petersson

Förfrågan om njurtransplantationsutredning och väntelista - Patientkoordinator
Telefonnummer
E-post

Lovisa Thun

Förfrågan om njurtransplantationsutredning och väntelista - Medicinsk sekreterare
Telefonnummer
E-post

Ulla-Maj Andersson

Förfrågan om anonym levande donator - Patientkoordinator
Telefonnummer
E-post

Lizett Ljungqvist

Uppföljning njurtransplanterade - Sjuksköterska
Telefonnummer
E-post