Kontaktuppgifter

Lars Mjörnstedt

Sektionsansvarig läkare

Marie Felldin

Överläkare

Jana Ekberg

Överläkare

Dorota Polanska Tamborek

Överläkare

Bodil Englund

Överläkare

Ulla-Maj Andersson

Förfrågan om njurtransplantationsutredning och väntelista - Patientkoordinator
Telefonnummer

Ingrid Petersson

Förfrågan om njurtransplantationsutredning och väntelista - Patientkoordinator
Telefonnummer

Lovisa Thun

Förfrågan om njurtransplantationsutredning och väntelista - Medicinsk sekreterare
Telefonnummer

Ulla-Maj Andersson

Förfrågan om anonym levande donator - Patientkoordinator
Telefonnummer

Lizett Ljungqvist

Uppföljning njurtransplanterade - Sjuksköterska
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-05-03 10:45