Bukspottkörteltransplantation

Bukspottkörteltransplantation
Utredning och bedömning   
Ämne: Dokument Giltig fr.o.m
Utredning     Preoperativa förberedelser vid
transplantation av kombinerad njure-pankreas- och singelpankreas 
170523
Matchning av donator och mottagare 
Blodgrupps (AB0)-kompatibilitet AB0-inkompatibel njur- och
pankreastransplantation
  
151208
Transplantationen        
Antibiotika- och trombosprofylax Postop vård vid kombinerad njur-
och pankreastransplantation
  
151208
Immunsuppression   151208
Immunsuppressiva protokoll Immunsuppression vid kombinerad
njur- och pankreastransplantation
 
 
Övrig medicinering och profylax
Infektionsprofylax Pneumocystis jiroveci (f d carinii) profylax
vid njur-, lever-, tarm-multi- och pankreastransplantation
170523
  Postop vård vid kombinerad njur-
och pankreastransplantation
151208
Vaccination inför, vid transplantationen Vaccination vid
organtransplantation - lever/njure/pankreas/multivisceral (vuxna)
170524
Uppföljning och datarapportering
Kontroller och provtagning  Uppföljning efter kombinerad
njur- och pankreastransplantation
 
151208

Senast uppdaterad: 2018-04-20 11:23