Hjärttransplantation

Bakgrund
Utredning och bedömning
Väntelista och förberedelser 
Donation 
Matchning av donator och mottagare
Transplantationen
Postoperativ vård
Immunsuppression
Övrig medicinering och profylax
Uppföljning och datarapportering
Handläggning vid komplikationer


Senast uppdaterad: 2018-06-11 16:08