Hjärttransplantation

Bakgrund
Utredning och bedömning
Väntelista och förberedelser 
Utredning och behandling av latent tuberkulos inför organtransplantation
Donation 
Matchning av donator och mottagare
Transplantationen
Postoperativ vård
Immunsuppression
Övrig medicinering och profylax
Uppföljning och datarapportering
Handläggning vid komplikationer


Senast uppdaterad: 2019-03-22 13:16