Immunsuppression

Postoperativ vård  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Allmänna riktlinjer Vårdprogram  
Immunsuppressiva protokoll Vårdprogram  
  Immunsuppression vid
hjärttransplantation
160510
Vårdtid och rehabilitering Vårdprogram