Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Matchning av donator och mottagare

 Ålder och vikt

Storlekspassning. För uppskattning av lämplig organstorlek uträknas kroppsytan (m) för recipient och donator enligt formeln: (kroppslängd (cm) + vikt (kg) - 60 / 100). Storleken får skilja +/- 20 %. Vid hög PVR hos recipienten är det önskvärt att donatorn är något större än recipienten.

Blodgrupps (ABO)-kompatibilitet

AB0-kompatibilitet såsom vid blodtransfusion, dvs. att hjärta från donator med blodgrupp 0 kan transplanteras till samtliga recipienter. Vi har i en retrospektiv studie visat att med detta allokeringssystem så drabbar det recipienter i blodgrupp 0 negativt. Dessa patienter hade signifikant längre väntetid och även signifikant ökad dödlighet i väntan på transplantation (Scand Cardiovasc J 36:342-44, 2002). Vi tillämpar därför nu blodgruppsidentitet i första hand, och blodgruppsinkompabilitet endast i selekterade fall (hög prioritet eller urgent call).

Vävnadstyp och vävnadsantikroppar

Negativ lymfocytotoxtest hos recipienten, alternativt negativ korstest


Senast uppdaterad: 2018-04-23 10:12