Matchning av donator och mottagare

 Ålder och vikt

Storlekspassning. För uppskattning av lämplig organstorlek uträknas kroppsytan (m) för recipient och donator enligt formeln: (kroppslängd (cm) + vikt (kg) - 60 / 100). Storleken får skilja +/- 20 %. Vid hög PVR hos recipienten är det önskvärt att donatorn är något större än recipienten.

Blodgrupps (ABO)-kompatibilitet

AB0-kompatibilitet såsom vid blodtransfusion, dvs. att hjärta från donator med blodgrupp 0 kan transplanteras till samtliga recipienter. Vi har i en retrospektiv studie visat att med detta allokeringssystem så drabbar det recipienter i blodgrupp 0 negativt. Dessa patienter hade signifikant längre väntetid och även signifikant ökad dödlighet i väntan på transplantation (Scand Cardiovasc J 36:342-44, 2002). Vi tillämpar därför nu blodgruppsidentitet i första hand, och blodgruppsinkompabilitet endast i selekterade fall (hög prioritet eller urgent call).

Vävnadstyp och vävnadsantikroppar

Negativ lymfocytotoxtest hos recipienten, alternativt negativ korstest


Senast uppdaterad: 2018-04-23 10:12