Övrig medicinering och profylax

Övrig medicinering och profylax  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Infektionsprofylax Vårdprogram  
Vaccinationer efter transplantationen Vaccination vid hjärt- och
lungtransplantation (vuxna)
170517