Utredning och bedömning

Utredning och bedömning  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram  
Utredning Vårdprogram  
  Utrednings-/remissunderlag thoraxtransplantation, hjärta - CHECKLISTA  170419
Patientinformation Vårdprogram  
Remiss/anmälan Vårdprogram  
Transplantationskonferens - bedömning och beslut Vårdprogram  

Senast uppdaterad: 2018-04-23 09:59