Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

Levertransplantation

Om vårdprogrammet

Syftet med detta vårdprogram är att samlat redovisa riktlinjerna för levertransplantationsverksamheten i Göteborg. Vårdprogrammet riktar sig till den sjukvårdspersonal som deltar i denna verksamhet, såväl i Göteborg som i enhetens upptagningsområde. Målsättning och principer för utredning, handläggning och behandling vid leverdonation/-transplantation beskrivs. Aktuell resultatredovisning och kvalitetsuppföljning ingår också. Vårdprogrammet kommer att uppdateras kontinuerligt.

Organisation

Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är det enda centrat i Norden med kompetens att utföra transplantationer av samtliga organ (lever, njure, hjärta, lungor, pankreas, tunntarm samt multiviscera). Verksamhetschef på Transplantationscentrum är Per Lindnér (transplantations-/leverkirurg). William Bennet (transplantations-/leverkirurg) och Maria Castedal (gastroenterolog/hepatolog) innehar sektionsansvar för levertransplantationsverksamheten.  Levertransplantationsverksamheten för barn sker vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, i samarbete med barnhepatologer, barnkirurger samt barnanestesiologer.

Historik

Levertransplantation är idag en etablerad behandlingsform vid akut och kronisk leversvikt och utgör även behandling i många fall av levercellscancer samt vid vissa metabola leversjukdomar. Levertransplantationsverksamheten i Sverige startades 1984 och sedan dess har över 3350 levertransplantationer utförts. Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har Sveriges största och kanske mest innovativa levertransplantationsverksamhet med en nära koppling till leverkirurgi och leverresektionsverksamhet. Över 1800 levertransplantationer har genomförts i Göteborg sedan 1985, då verksamheten startades av professor emeritus Thore Scherstén. År 1996 genomförde professor Michael Olausson den första levertransplantationen i Sverige med levande donator och idag har nästan 70 transplantationer utförts med levande donator. Resultaten efter levertransplantation är goda med en 5-årsöverlevnad för de flesta kroniska leversjukdomar på över 80 procent. Prognosen skiljer sig givetvis beroende på indikationen, men är relaterad även till ålder och samsjuklighet. Hög ålder hos mottagaren är korrelerad till en sämre patientöverlevnad men någon fixerad övre åldersgräns finns inte.

Allmänt om indikation

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs cirka 100 levertransplantationer årligen och av dessa utförs majoriteten av transplantationerna på patienter med kronisk leversvikt eller hepatocellulär cancer (HCC) (85 %). Merparten av resterande patienter transplanteras på grund av någon form av akut leversvikt. Hos patienter med kroniskt nedsatt njurfunktion kan också en samtidig njurtransplantation bli aktuell.

Blodgrupps- (AB0) kompatibilitet
AB0-inkompatibel givare vid levertransplantation (vuxna) 

Utbyte med Scandiatransplant och Europa
Länk till Guidelines Scandiatransplant

Provtagning, profylax och behandling av hepatit B före - resp. eft. levertransplantation


Senast uppdaterad: 2018-04-23 12:21