Levertransplantation

Bakgrund
Utredning och bedömning
Utredning och behandling av latent tuberkulos inför organtransplantation
Väntelista och förberedelser
Avlidna donatorer
Levande donatorer
Matchning av donator och mottagare
Postoperativ vård
Immunsuppression
Patienter med virushepatit
Övrig medicinering och profylax
Uppföljning och datarapportering
Handläggning vid komplikationer och leversvikt


Senast uppdaterad: 2019-03-22 13:14