Matchning av donator och mottagare

Blodgrupps- (AB0) kompatibilitet
AB0-inkompatibel givare vid levertransplantation (vuxna) 160705

Utbyte med Scandiatransplant och Europa
Länk till Guidelines Scandiatransplant