Postoperativ vård

Provtagning, profylax och behandling av hepatit B före - resp. eft. levertransplantation
Giltig fr.o.m 160707


Senast uppdaterad: 2018-04-23 11:44