Uppföljning och datarapportering

Uppföljning och datarapportering  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Kontroller och provtagning Vårdprogram  
  Kliniskt protokoll -
levertransplantation vid Klatskintumör
160510
Rapportering till dataregister Vårdprogram  
Kliniska prövningar Vårdprogram  

Senast uppdaterad: 2018-04-23 12:06