Utredning och bedömning

Utredning och bedömning  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram 120713
Utredning Vårdprogram 120713 
  Levertransplantationsutredning, basal att
användas av inremitterande läkare - CHECKLISTA
160708
  Provtagning, profylax och
behandling av hepatit B före resp. efter levertransplantation
 
160707
  Levertransplantation vid Klatskintumör 160510
Patientinformation Vårdprogram 120713
Remiss/anmälan Vårdprogram 120713 
  Levertransplantationsutredning, basal att
användas av inremitterande läkare - CHECKLISTA
160708
Bedömning på Transplantationscentrum Vårdprogram 120713 
Transplantationskonferens - bedömning och beslut  Vårdprogram 120713
  Sammanfattning av levertransplantationsutredning samt konferensbeslut 160707

Senast uppdaterad: 2018-04-23 11:07