Väntelista och förberedelser

Väntelista och förberedelser  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Vaccinationer Vårdprogram  
  Vaccination vid organtransplantation -
lever/njure/ pankreas/multivisceral (vuxna)
 
170524
Medicinsk behandling och rapportering Vårdprogram  
  Provtagning, profylax och behandling av
hepatit B före resp. efter levertransplantation
160707
  Kliniskt protokoll - levertransplantation vid
Klatskintumör
 160510
Väntelistan - väntetid och regler/rutiner Vårdprogram  
Nationellt prioriteringssystem Nationellt prioriteringssystem för
levertransplantation vid ACLF - inkl. LATHUND
170920

Senast uppdaterad: 2018-04-23 11:16