Lungtransplantation

Bakgrund
Utredning och bedömning
Utredning och behandling av latent tuberkulos inför organtransplantation
Väntelista och förberedelser
Matchning av donator och mottagare
Transplantationen
Immunsuppression
Övrig medicinering och profylax
Uppföljning och datarapportering
Handläggning vid komplikationer
Vårdprogram lungtransplantation

 


Senast uppdaterad: 2019-03-22 13:13