Lungtransplantation

Bakgrund
Utredning och bedömning
Väntelista och förberedelser
Matchning av donator och mottagare
Transplantationen
Immunsuppression
Övrig medicinering och profylax
Uppföljning och datarapportering
Handläggning vid komplikationer
Vårdprogram lungtransplantation