Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Matchning av donator och mottagare

Allmänt om matchning

Ålder och vikt

Krav ställs på storleksanpassning. Transplantation av för stora lungor leder till atelektaser och ökad infektionsrisk. Om lungorna är för små, finns risk för bristningar med luftläckage och behov av långvarig dränagebehandling. I normalfallet är det tillräckligt att jämföra donator och recipients kroppslängd med kännedom om bakomliggande sjukdom. Med utgångspunkt från kön, ålder, längd och vikt kan även den totala lungvolymen (TLC) skattas:

Beräknad TLC kvinnor: 1,1 x (6,71 x m - 0,015 x år - 5,77)
Beräknad TLC män: 1,1 x (6,92 x m - 0,017 x kg - 4,3)

Ideal storleksmatchning hjärtlunga och dubbellunga: TLC-donator = 85-105 % av TLC-recipient.
Ideal storleksmatchning enkellunga: TLC-donator = 95-120 % av TLC-recipient.

Blodgrupps(AB0)-kompatibilitet

Krav på serologisk matchning mellan donator och recipient är ABO-kompatibilitet såsom vid blodtransfusion. Vi eftersträvar blodgruppsidentitet och endast i undantagsfall utnyttjas kompatibilitet.

Vävnadstyp och vävnadsantikroppar

Krav på serologisk matchning mellan donator och recipient är negativ lymfocytotoxtest hos recipienten alternativt negativ korstest (recipientserum mot donatorlymfocyter).

CMV, EBV och hepatit

Scandiatransplant Guidelines

Utbyte med Scandiatransplant och Europa

Scandiatransplant - guidelines


Senast uppdaterad: 2018-04-23 13:07