Utredning och bedömning

Utredning och bedömning  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram 170322
Utredning Vårdprogram 170322
Remiss/anmälan Utredningsunderlag för lungtransplantation  170608
Utredning remissunderlag Checklista inremitterande 181204

Senast uppdaterad: 2018-12-04 10:53