Njurtransplantation

Utredning och bedömning
Väntelista och förberedelser
Levande donatorer
Matchning av donator och mottagare
Postoperativ vård
Immunsuppression
Övrig medicinering och profylax
Uppföljning och datarapportering
Handläggning vid komplikationer
Videolänkad PAD-konferens