Njurtransplantation

Utredning och bedömning
Utredning och behandling av latent tuberkulos inför organtransplantation
Väntelista och förberedelser
Levande donatorer
Matchning av donator och mottagare
Postoperativ vård
Immunsuppression
Övrig medicinering och profylax
Uppföljning och datarapportering
Handläggning vid komplikationer
Videolänkad PAD-konferens


Senast uppdaterad: 2019-03-22 13:12