Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

Njurtransplantation

Ämne Dokument
Vaccinationer före transplantation Vaccination vid organtransplantation - lever, njure, pankreas, multivisceral (vuxna)
Rökstopp Rutin saknas
Medicinsk behandling och rapportering Vårdprogram
  Blodkomponenter till patient under utredning eller på vänstelista för njurtransplantation
Väntelistan - väntetid och regler/rutiner Vårdprogram

 

Ämne Dokument
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram
Utredning Vårdprogram
Angiografi inför njurdonation

Svensk Transplantations- och njurmedicinsk förenings - 
Utredningsprotokoll för möjliga levande njurdonatorer

Patientinformation och ekonomisk ersättning Vårdprogram
Informationsbroschyr Att ge en njure
Remiss/anmälan Vårdprogram
Transplantationskonferens - bedömning och beslut Vårdprogram
Handläggning av komplikationer Vårdprogram
Uppföljning och rapportering till dataregister Vårdprogram
Uppföljning efter njurdonation Rapportblad
Utredningsbilagor  
Utredningsprotokoll för möjlig levande donator Mall
Hälsodeklaration inför ev. njurdonation SOSFS 2009:30 Hälsodeklaration och intygande
PGWB - undersökning av välbefinnande Frågor
PGWB - frågor Poängsättningsmall
HADS självskattningsformulär Frågor
Preliminär beräkning av inkomstbortfall Mall

 

Ämne Dokument
Allmänt om matchning Vårdprogram
Bodgrupps- (ABO) inkompatibilitet Vårdprogram
Njurtransplantation vid ABO-inkompatibel levande donator Vårdprogram
  ABO-inkompatibel njurtransplantation med levande givare - utvidgad blodgruppering med anti-A och B-titernivå
  ABO-inkompatibel njurtransplantation, förberedelse på hemortssjukhuset
Vävnadstyp och vävnadsantikroppar Vårdprogram
  STAMP - Scandiatransplant avaliable missmatch program
STAMP - lathund (länk Scandiatransplant) Lathund
Ålder och vikt Vårdprogram
CMV, EBV och hepatit vid matchning Vårdprogram
Utbyte med Scandiatransplant Europa Vårdprogram
  Guidelines Scandiatransplant
Prioritering och beslut Vårdprogram

 

 

Ämne Dokument
Uppföljning Vårdprogram
Kontroller vid provtagning Vårdprogram
  Screening av BK-virus och handläggning av BKV-nefropati (BKV) efter njurtransplantation
  Uppföljning och datarapportering efter njurtransplantation
  Återremittering efter njurtransplantation
  Omhändertagande av njurtransplantat vid kombinerad thoraxorgan- och njurtransplantation
Rapportering till dataregister Vårdprogram
Uppföljning efter njurtransplantation Rapportblad
Transplantatförlust/dödsfall efter njurtransplantation Rapportblad
TIGER - Transplantationsregister/ Uppföljning Uppföljning
Ämne Dokument
Uretärstent Uretärkateter-/stent i transplanterad njure

Senast uppdaterad: 2018-04-23 13:43