Handläggning vid komplikationer

Handläggning vid komplikationer
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
KAD / Stent Uretärkateter-/stent i transplanterad njure  170502