Immunsuppression

Immunsuppression  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Allmänna riktlinjer Vårdprogram  170508
Immunsuppressiva protokoll    Vårdprogram 170508
  Protokoll A: Basprotokoll 170508
  Protokoll B: HLA-identiska syskon  170508
  Protokoll C: Högrisk/HLA-antikroppar 170508
  Protokoll D: Tidig steroidutsättning 170508
  Protokoll E: AB0-inkompatibel 170508
MPA-AUC Beräkning av MPA-AUC  
Vid akut rejektion Vårdprogram  
  Klassifikation av rejektion i njure enligt
Banff 2015
 
Vid kronisk transplantatsvikt Vårdprogram  

Senast uppdaterad: 2018-04-23 15:03