Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Levande donatorer

Utredning och bedömning  
Ämne: Dokument:
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram
Utredning Vårdprogram
  Angiografi inför njurdonation 
Utredningsbilagor LD Nationellt Utredningsprotokoll
  Mall utredningsprotokoll
  Hälsodeklaration inför ev. njurdonation SOSFS 2009:30
  The psychological general well-being index (PGWB)
  PGWB poängsättningsmall
  HADS självskattningsformulär  
  Mall för beräkning av inkomstbortfall
Patientinformation och ekonomisk ersättning  Vårdprogram 
  Att ge en njure
Remiss/Anmälan Vårdprogram
Transplantationskonferens - bedömning och beslut Vårdprogram
Handläggning vid komplikationer Vårdprogram
Uppföljning och rapportering till dataregister Vårdprogram
Rapportblad - levande donatorer Uppföljning efter njurdonation

Senast uppdaterad: 2020-05-20 12:04