Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Levande donatorer

Utredning och bedömning 
Ämne: Dokument:
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram
Utredning Vårdprogram
  Angiografi inför njurdonation 
Utredningsbilagor LD Nationellt Utredningsprotokoll
  Hälsodeklaration inför ev. njurdonation SOSFS 2009:30
  The psychological general well-being index (PGWB)
  PGWB poängsättningsmall
  HADS självskattningsformulär  
  Mall för beräkning av inkomstbortfall
Patientinformation och ekonomisk ersättning  Vårdprogram 
  Att ge en njure
Remiss/Anmälan Vårdprogram
Transplantationskonferens - bedömning och beslut Vårdprogram
Handläggning vid komplikationer Vårdprogram
Uppföljning och rapportering till dataregister Vårdprogram
Rapportblad - levande donatorer Uppföljning efter njurdonation

Senast uppdaterad: 2019-09-16 12:09