Matchning av donator och mottagare

Matchning av donator och mottagare
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Allmänt om matchning Vårdprogram  170609
Blodgrupps (AB0)-kompatibilitet   Vårdprogram  170609 
Njurtransplantation vid AB0-inkompatibel levande donator Vårdprogram 170602 
  AB0-inkompatibel njurtransplantation med levande givare - utvidgad blodgruppering med anti-A och B-titernivå  170704
  AB0-inkompatibel njurtransplantation, förberedelse på hemortssjukhuset  170531 
Vävnadstyp och vävnadsantikroppar  Vårdprogram  170531
  STAMP - Scandiatransplant Avaliable Missmatch program 170531 
  STAMP - lathund (länk Scandiatransplant)   
Ålder och vikt Vårdprogram  
CMV och hepatit   Vårdprogram  
Utbyte med Scandiatransplant och Europa  Vårdprogram  
  Guidelines Scandiatransplant   
Prioritering och beslut  Vårdprogram 170609

Senast uppdaterad: 2018-04-23 14:50