Övrig medicinering och profylax

Övrig medicinering och profylax  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Infektionsprofylax  CMV-profylax efter transplantation  170523
  Pneumocystis jiroveci (f d carinii) profylax vid njur-, lever-, tarm-multi- och pankreastransplantation 170523
Vaccination inför, vid transplantationen Vaccination vid organtransplantation - lever, njure, pankreas, multivisceral (vuxna)  170524

Senast uppdaterad: 2018-04-23 15:05