Postoperativ vård

Postoperativ vård  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
KAD / Stent Uretärkateter-/stent i transplanterad njure  170502
Patientinformation Urinledarkateter (stent) med magnet (Magnetic Black Star) - Patientinformation 170502

Senast uppdaterad: 2018-04-23 14:53