Utredning och bedömning

Utredning och bedömning  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram 170523
Utredning Vårdprogram 170523
  Njur- och ev. pankreastransplantation, Checklista vid anmälan  180815
  Checklist of referral of icelandic patient for kidney transplantation at SU  121026 
  Blodkomponenter till patient under utredning eller på väntelista för njur-tx  170523
Patientinformation  Vårdprogram  170523
  Livet med ny njure 2017
Remiss/Anmälan Vårdprogram 170523
Transplantationskonferens - bedömning och beslut Vårdprogram  170523
  Provtagning för HLA-antikroppar på väntelistan 180103

Senast uppdaterad: 2018-08-15 11:24