Väntelista och förberedelser

Väntelista och förberedelser
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Vaccinationer före transplantationen Vaccination vid
organtransplantation - lever, njure, pankreas, multivesceral (vuxna)
 
170524
Rökstopp PM saknas  
Medicinsk behandling och rapportering  Vårdprogram  170530
  Blodkomponenter till patient
under utredning el. på väntelista för njur-tx
 
170523 
Väntelistan - väntetid och regler/rutiner Vårdprogram  170530

Senast uppdaterad: 2018-04-23 13:59