Tarm- och flerorganstransplantation

Utredning och bedömning
Väntelista och förberedelser
Avlidna donatorer
Matchning av donator och mottagare
Postoperativ vård
Immunsuppression
Övrig medicinering och profylax
Uppföljning och datarapportering
Handläggning vid komplikationer

 


Senast uppdaterad: 2018-04-23 15:52