Tarm- och flerorganstransplantation

Utredning och bedömning
Väntelista och förberedelser
Avlidna donatorer
Matchning av donator och mottagare
Postoperativ vård
Immunsuppression
Övrig medicinering och profylax
Utredning och behandling av latent tuberkulos inför organtransplantation
Uppföljning och datarapportering
Handläggning vid komplikationer

 


Senast uppdaterad: 2019-03-22 13:07