Avlidna donatorer

Avlidna donatorer  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Bedömning av donatorn Lämplig tarmdonator 151210
Medicinskt omhändertagande av donatorn Vård av tarmdonator pre- och peroperativt 180222

Senast uppdaterad: 2018-04-23 15:37