Övrig medicinering och profylax

Övrig medicinering och profylax
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Vaccintion inför, vid transplantation Vaccination vid organtransplantation - lever, njure, pankreas, multivisceral (vuxna) 170524