Postoperativ vård

Postoperativ vård
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Provtagning och undersökningar   Klinisk genetik - provtagning
tarmtransplantation
151130
  Remiss genetisk analys  
  Endoskopi samt tarmbiopsi
tarmtransplantation
160623
  Endoskopisk bedömning,
graderingsschema
180222

Senast uppdaterad: 2018-04-23 15:42