Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Tarm- och flerorgantransplantation

Länk till Remissflödesschema

Tarmtransplantation är idag en etablerad behandlingsmetod för patienter med irreversibel tarmsvikt och som har utvecklat livshotande komplikationer sekundärt till total parenteral nutrition (TPN). Andra tänkbara indikationer är lokalt invasiva och långsamt växande tumörer såsom desmoider och neuroendokrina pankreastumörer. Resultaten efter tarmtransplantation har dramatiskt förbättrats tack vare en mer effektiv immunosuppressiv behandling och en förfinad kirurgisk teknik. Patientöverlevnaden ett år efter tarmtransplantation är numera ca 80-90 % vilket är i paritet med resultaten efter levertransplantation. För att få en bra överblick över historik och resultat efter tarmtransplantation bör man besöka det internationella tarmtransplantationsregistrets hemsida.

Tarm- och flerorganstransplantationsprogrammet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är unikt i Norden. Sammanlagt 29 patienter har tranplanterats.  Ett formellt tarmprogram initierades hösten 2000 och idag samarbetar vi med ett flertal discipliner inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Andra viktiga samarbetspartners i detta projekt är den Pediatriska Nordiska Hemparenteral Nutritionsgruppen, Barnkirurgiska klinikerna på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. Vår framtida vision är att fördjupa samarbetet kring patienter med tarmsvikt med målet att rehabilitera och optimera den befintliga tarmens funktion för att patienten inte ska behöva transplanteras. Vinsten med ett sådant samarbete är att de patienter som inte kan räddas från transplantation identifieras tidigt och kan sättas upp på väntelista för transplantation samt att uppföljningen efter eventuell transplantation optimeras.

Remiss skickas till:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Kontaktuppgifter till Tarm- och multiorgantransplantationsteamet


Senast uppdaterad: 2020-09-17 16:21