Kontaktuppgifter - Tarm- och flerorgantransplantationsteamet

Gustav Herlenius

Sektionsansvarig läkare - Överläkare

Markus Gäbel

Överläkare

Karin Edlund

Frågor om tarmtransplantation - Patientkoordinator, sjuksköterska
Telefonnummer

Tovica Andersson

Frågor om tarmtransplantation - Medicinsk sekreterare
Telefonnummer

Maria Bengtsson

Dietist
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-05-03 11:10