Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram

Administrativa enheten för externa rehabliteringsprogram handlägger remisser för rehabiliteringsvistelser gällande patienter med långvarig nedsättning i funktionstillståndet. Klicka på enkäterna ovan för mer information.


Senast uppdaterad: 2018-07-06 12:59