Enkät – Sverige

Hoppas att rehabiliteringen har motsvarat dina förväntningar. I enkäten nedan vill vi gärna ta del av dina erfarenheter från din rehabiliteringsperiod.

Beskriv det positiva och även det du tycker varit mindre positivt.

Enkäten är anonym.

Dina åsikter kan hjälpa oss att utveckla rehabiliteringen i samarbete med ansvariga på anläggningen.

Tack för din insats!

Enkät


Senast uppdaterad: 2018-07-06 13:02