Avdelning 19

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön 11:00 - 19:00
BESÖKSTIDER
mån - sön 13:00 - 19:00

Blå Stråket 5

Uppgång D, plan 12

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska, ingång via huvudentre. Hiss D, plan 12.

Vi tar emot dig med akuta lungmedicinska symtom. Vi utreder och behandlar sjukdomar i andningsorganen som kräver specialistvård.  Exempel på sjukdomar är kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungcancer eller andningssvikt.

Din vistelse hos oss

När du läggs in på vår avdelning kommer du antingen som planerad inläggning eller akut via mottagningen. Vid inskrivning kommer du att få träffa en läkare som utför en lättare undersökning samt planera din vård och behandling. Skrivs du in via akuten sker detta på akutmottagningen. På avdelningen träffar du en sjuksköterska för ankomstsamtal samt undersköterska för ankomstkontroller.

Varje vardag går läkarna rond och träffar alla patienter. Röda dagar och helger finns jourläkare att tillgå. Samtal med läkare utöver detta ordnas efter överenskommelse.

Om du behöver stöd och/eller hjälpinsatser efter din vistelse hos oss kommer vi att tillsammans med dig planera din framtid med personal från kommun och primärvård.

När du skrivs ut får du ett utskrivningssamtal där läkaren går igenom den behandling som du fått hos oss. Du kommer få en aktuell medicinlista och en läkemedelsberättelse med dig hem.

Checklista inför din vistelse:

  • Ta med en aktuell medicinlista, toalettartiklar och inneskor.
  • Ta gärna med mobiltelefon och laddare. Det finns också möjlighet att hyra en telefon om så önskas.
  • Använder du inhalationer ska dessa tas med till avdelningen.
  • Använder du gånghjälpmedel är det bra att du tar med det till avdelningen.

För dig som närstående och besökare:

  • Vi på avdelningen uppskattar om du som anhörig respekterar våra besöks- och telefontider samt utser en person som har den huvudsakliga kontakten med personal.
  • Vi ber dig även undvika parfym och blommor med stark doft. 

Vi som arbetar här

På vår avdelning arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i team och vi har ett nära samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator. Tillsammans arbetar vi för att ge dig ett gott bemötande och god vård. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Natasha Ghirmai, vårdenhetschef
Telefon: 076 - 940 27 66
E-post: E-postadress

Camilla Ramnerok
Telefon: 076 - 830 86 07
E-post: camilla.E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Natasha Ghirmai, vårdenhetschef
Telefon: 076-940 27 66
E-post: E-postadress

Camilla Ramnerok
Telefon: 076 - 830 86 07
E-post: E-postadress