Avdelning 34 akutgeriatrik

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

BESÖKSTIDER
mån - sön 14:00 - 19:00

Blå stråket 5

Målpunkt D, Plan 14

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Vi tar emot dig som är äldre och behöver akut vård. Vi erbjuder utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering under vårdtiden.

Din vistelse hos oss

När du kommer till oss blir du mottagen av omvårdnadspersonal på avdelningen. Sjuksköterskan och undersköterskan kommer att ha ett ankomstsamtal med dig och göra vissa kontroller. På akutmottagningen har du fått träffa en läkare som har gjort en kroppsundersökning. Läkaren har skrivit in dina mediciner och ordinerat eventuellt nya mediciner och prover. Kommer du från en annan avdelning inom sjukhuset följer hela din journal med. Skulle du bli direktinlagd från ambulansen kommer en läkare på avdelningen att undersöka dig, ordinera prover och undersökningar samt skriva in dina mediciner.

Dagligen har läkaren, sjuksköterskan och undersköterskan rond. Ett avstämningsmöte med fysioterapeuten och arbetsterapeuten sker också dagligen.

Den genomsnittliga vårdtiden på vår avdelning är mellan två till åtta dagar. Om du behöver stöd och/eller hjälpinsatser från hemtjänst eller hemsjukvård efter din vistelse hos oss kommer vi tillsammans med dig att planera detta tillsammans med personal från kommunen och primärvården.

När du skrivs ut får du en aktuell medicinlista och en läkemedelsberättelse över vilka förändringar som gjorts under din vistelse hos oss. Om du får nya mediciner kommer vi att ge dig recept för högst tre månaders användning.

Checklista inför din vistelse:

  • Ta med en aktuell medicinlista, toalettartiklar, inneskor, rejäla skor för eventuell träning, ytterkläder och kläder för hemgång.
  • Om du har något gånghjälpmedel är det bra om du tar med det till avdelningen.
  • Det är viktigt att du har nycklar så att du kan komma in i din bostad när det är dags att åka hem.
  • Ta gärna med mobiltelefon och laddare, det finns också möjlighet att hyra en telefon på avdelningen.
  • Vi har ingen möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen.
  • Du får en faktura hemskickad efter din vistelse. 

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel specialistläkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031 - 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Lena Källqvist, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 93 84
Mobil: 0700 - 85 27 44
E-post: E-postadress

Lena Holmquist Henrikson, vårdenhetsöverläkare