Avdelning 604

Högsbo sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön 14:00 - 19:00

Uppgång D, plan 12, Blå stråket 5, Sahlgrenska

f.n. placerad på avd. 19

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska, ingång via huvudentré. Hiss D, plan 12.

Vi tar emot dig som är i behov av palliativ, lindrande, vård. Palliativ vård fokuserar på att försöka förbättra livskvaliteten trots allvarlig sjukdom. Det är viktigt att ta sig an problem och symptom ur ett helhetsperspektiv; det finns både fysiska, psykiska, sociala och existentiella orsaker till att man inte mår bra. De flesta vårdas en kort tid hos oss och skrivs sedan ut till hemmet, hospice eller särskilt boende. För andra blir avdelning 604 den enhet där man får vård i livets slutskede.

Din vistelse hos oss

När du kommer till oss får du träffa en läkare för ett samtal och en mindre undersökning. Du kommer också att få träffa en ansvarig sjuksköterska som kommer att ha ett samtal med dig. Dina närstående är välkomna att delta.

Den genomsnittliga vårdtiden hos oss är cirka 14 dagar. Om du efter vårdtiden hos oss behöver stöd och hjälp från hemtjänst och hemsjukvård (Enheten för avancerad sjukvård i hemmet), kommer vi att planera din vård tillsammans med företrädare från kommun och primärvård.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med aktuell medicinlista, toalettartiklar, inneskor, ytterkläder och rejäla skor för eventuell träning.
  • Vi har ingen möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen.
  • Ta gärna med mobiltelefon och laddare, det finns också möjlighet att hyra en telefon på avdelningen.
  • Vi erbjuder gratis internetuppkoppling till trådlöst nätverk.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och dietist. Vi samarbetar också med Sjukhuskyrkan på Högsbo sjukhus.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Natasha Ghirmai, vårdenhetschef
Telefon: 076-940 27 66
E-post: E-postadress

Camilla Ramnerok, vårdenhetschef 
Telefon: 076 - 830 86 07
E-post:E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Natasha Ghirmai, vårdenhetschef
Telefon: 076-940 27 66
E-post: E-postadress

Camilla Ramnerok, vårdenhetschef 
Telefon: 076 - 830 86 07
E-post:E-postadress

Jerry Dahlberg, medicinskt ansvarig
Telefon: 031-342 10 00