Dietistenhet geriatrik lungmedicin och allergologi

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 16:30

Bruna Stråket 11 B

Plan 1

korridor höger

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Dietister utreder och behandlar patienter som behöver hjälp att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett och fungerar också som en kunskapsresurs för annan personal genom utbildning och utveckling av rutiner. Endast personer med examen från Dietistprogrammet på universitetet kan ansöka om att få dietistlegitimation. Dietister ger individuell behandling och utgår från patientens egna behov och förutsättningar.

Söka vård hos oss

Denna Dietistenhet arbetar på mottagningar samt vårdavdelningar inom Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi på Sahlgrenska. Andra enheter som använder våra tjänster är: ASIH, Onkologi, Neuropsyk, Öron-näsa-hals samt Geriatrik och Medicin på Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset.

Vid ditt besök hos oss

Läkare eller sjuksköterska bedömer om du har behov av dietistkontakt. Är du inneliggande träffar vi dig på avdelningen och besöket är då kostnadsfritt. Om du skall träffa dietist på mottagningen får du kallelse via brev eller telefon. Om du uteblir från ditt besök eller avbokar dig mindre än 24 timmar innan debiteras besöket. Vi dietister ställer frågor om matvanor och symptom. Därefter diskuterar vi tillsammans med dig om vilka förändringar du behöver göra för att tillgodose just ditt behov av näring och energi och/eller lindra symptom samt diskuterar din matsituation i vardagen. Vi ger också, tillsammans med läkare, råd om du skall få näring via sond och dropp. 

Vi som arbetar här

På Dietistenheten Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi arbetar dietister med olika spetskompetenser. Vi tar vid behov hjälp av varandra och andra dietister med expertkunskaper. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Maria Eriksson, enhetschef
Telefon: 0700-82 50 07
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Ansvarig för mottagningenMaria Eriksson, enhetschef
Telefon: 0700-82 50 07
E-post: E-postadress