Enhet för avancerad sjukvård i hemmet

Högsbo sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
Administration mån - fre 08:00 - 16:00

Tunnlandsgatan 2 A

Byggnad 1, avd 601, plan 1

Högsbo sjukhus

421 37 Västra Frölunda

Vi arbetar med specialiserad palliativ vård och vänder oss till dig (över 18 år) som har en obotbar sjukdom och vill och kan vårdas hemma. Vår inriktning är lindrande vård i livets slutskede. Vi ingår i Göteborgs stads team för ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och de tre hospice som finns i Göteborg samt ASIH Mölndals stad.

Söka vård hos oss

Du som patient kommer i kontakt med oss genom att din läkare skickar en remiss där dina symtom och behov beskrivs till ASIH. Därefter genomförs en bedömning om ASIH är rätt vårdform och vi genomför då en vårdplanering innan du skrivs in.

För ansökan till hospice ska en egen ansökan tillsammans med ett läkarintyg skickas till en samordnande funktion i Göteborgs stad.

Som patient hos oss

Våra patienter kommer till oss relativt sent i sjukdomsförloppet om det finns behov av lindrande vård. Tumörsjukdomar är den vanligaste sjukdomen hos våra patienter men även andra sjukdomsgrupper förekommer.

Ett fåtal patienter med allvarlig kronisk sjukdom i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser, som kräver specifik kompetens för att kunna vistas i hemmet, kan vara aktuella för ASIH. Kring dessa patienter krävs en noggrann individuell bedömning inför anslutning.

Patienter i ASIH erbjuds lindring för besvärande symtom som exempelvis smärta, illamående, trötthet och ångest. Vi arbetar med en helhetssyn och ser till dina fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Vi har ingen mottagning utan arbetar i hemmet alternativt på Hospice.

ASIH-Teamet folder

Hospicevård i Göteborg

Vi som arbetar här

På vår enhet finns läkare och kurator som bemannar ASIH team och Hospice i Göteborg samt ASIH Mölndal.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Hans Gunnarsson, tf.sektionschef
Telefon: 031 - 342 58 36, 031 - 342 58 37
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Hans Gunnarsson, tf.sektionschef
Telefon: 031 - 342 58 36, 031 - 342 58 37
E-post: E-postadress

Elisabeth Löfdahl, medicinskt ansvarig